پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

ملاک‏های اعتبار رسم کلمات قرآن چیست؟


» کد خبر: 10014
» 27 خرداد 91 ساعت 13:03
خانه » اخبار
ملاک‏های اعتبار رسم کلمات قرآن چیست؟
در این مقاله دکتر کریم دولتی، به بررسی ملاک‏های مختلف برای انتخاب رسم کلمات قرآن پرداخت. این ملاک‏های هفتگانه عبارتند از: وجود روایت درباره نگارش کلمه؛ نقل از مصاحف؛ نقل از عمل کتاب مصاحف؛ موافقت و هماهنگی با قرائت نافع؛ اشاره به سایر قراءات و تحمل آنها؛ وجود اصل مطّرد؛ و اصالت رسم قیاسی در مواضع سکوت یا عدم روایت.

پس از پایان ارائه این مقاله، حاضران به بحث و گفتگو پرداختند.

شایان ذکر است نتایج حاصله از این مباحث، در قالب بیانیه پایانی نشست قرائت شده و به امضای حاضران رسید.