پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

به کوشش مرکز طبع و نشر انجام شد: تغییر در تقسیمات قرآنی


» کد خبر: 10028
» 1 آذر 90 ساعت 14:35
خانه » اخبار
به کوشش مرکز طبع و نشر انجام شد: تغییر در تقسیمات قرآنی

علیرضا چیذری، مدیر تحقیق مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحقیقات گسترده پیرامون تقسیمات قرآنی گفت:

پیشینه تقسیمات قرآن به عصر نزول آن بر می‌گردد و شواهد تاریخی حاکی از آن است که از آن پس در قرون و اعصار مختلف تقسیمات گوناگونی در خصوص قرآن ـ به جز سوره و آیه ـ انجام گرفت که در تحقیقی جامع هریک از این تقسیمات و چگونگی آن بررسی شد. در پایان، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که آغاز و پایان اجزاء و احزاب ـ که امروزه‌ در عموم مصاحف دیده می‌شود ـ در برخی موارد مناسب نیست؛ بدین معنا که آغاز یک جزء یا حزب، ابتدای آیه‌ای است که از لحاظ معنا به آیات قبل از آن مرتبط است یا پایان اجزاء و احزاب، انتهای آیه‌ای است که که با آیات بعدی کامل می‌شود. برای مثال آغاز جزء پنجم قرآن‌کریم عبارت «والمحصنات من النساء ...» (نساء/24) است، در صورتی که این آیه، ادامه بحث آیه قبل است و محل مناسبی برای شروع جزء نیست. به همین دلیل با اصلاح این موارد پیشنهادات جدیدی عنوان شد که ان‌شاء‌الله در آینده در مصاحف اعمال خواهد شد.