پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

انتشار فایل های الکترونیکی کتب مرجع در علم رسم المصحف


» کد خبر: 10321
» 26 دی 93 ساعت 12:20
خانه » اخبار
انتشار فایل های الکترونیکی کتب مرجع در علم رسم المصحف

با توجه به درخواست محققان و صاحب نظران، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران  فایل های الکترونیکی مربوط به مهم ترین کتب مرجع در زمینه علم رسم المصحف را بدین شرح بر روی قسمت کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی (مصحف) منتشر نمود:

1- المقنع فی مرسوم مصاحف اهل الأمصار ابوعمرو دانی

2- مختصر التّبیین لِهجاء التّنزیل - جلد: ۱ / ابوداوود سلیمان بن نَجاح

3- مختصر التّبیین لِهجاء التّنزیل - جلد: ۲ ابوداوود سلیمان بن نَجاح

4- مختصر التّبیین لِهجاء التّنزیل - جلد: ۳ / ابوداوود سلیمان بن نَجاح

5- مختصر التّبیین لِهجاء التّنزیل - جلد: ۴ / ابوداوود سلیمان بن نَجاح

6- مختصر التّبیین لِهجاء التّنزیل - جلد: ۵ ابوداوود سلیمان بن نَجاح

7- کتاب المصاحف ابن ابی داود، عبد الله بن سلیمان

8- الوسیلة الی کشف العقیلة / ابوالحسن علی بن محمد سخاوی

9- دلیل الحیران علی مورد الظمآن ابراهیم بن احمد مارغِنی

10- رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة / غانم قَدّوری الحَمَد

11- سمیر الطالبین فی رسم و ضبط الکتاب المبین علی محمد الضَبّاع