پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

اصلاح نگارش کلمات در مصاحف مشهور ایرانی بر اساس رسم المصحف


» کد خبر: 10329
» 1 اردیبهشت 94 ساعت 08:56
خانه » اخبار
اصلاح نگارش کلمات در مصاحف مشهور ایرانی بر اساس رسم المصحف

با توجه به سیاست های کتابت، چاپ و نشر قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران، مصاحفی که در کشور از این پس کتابت یا چاپ می شود، لازم است تا بر اساس قواعد و ضوابط رسم المصحف نگارش شده باشد.

با توجه به علاقه عمومی مردم به خطوط ایرانی، مخصوصاً خط اساتید برجسته، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، پس از انتخاب دو نسخه ممتاز قرآن کریم، به خط استاد احمد نیریزی و استاد علی عسگر ارسنجانی، مبادرت به اصلاح نگارش کلمات خاص - که با قواعد رسم المصحف مغایرت دارد - نمود.

لازم به ذکر است در این فرآیند آماده سازی شاکله خط، سطر بندی و صفحه بندی و همچنین فاصله بین خطوط و کلمات هیچ گونه تغییری نکرده و صرفاً تغییرات در محدوده کلمات خاص صورت گرفته است.

در حال حاضر این دو مصحف مراحل پایانی تصحیح و بازبینی را طی کرده و به زودی فایل الکترونیکی آماده خروجی، تحویل دستگاه ها و ناشران خواهد شد.

« اصلاح نگارش کلمات قرآن استاد علی عسگر ارسنجانی »

 

« اصلاح نگارش کلمات قرآن استاد احمد نیریزی »