پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

ارائه فایل الکترونیکی آماده چاپ، از مصحف کتابت شده توسط استاد میرزا احمد نیریزی


» کد خبر: 10379
» 18 اسفند 93 ساعت 08:13
خانه » اخبار
ارائه فایل الکترونیکی آماده چاپ، از مصحف کتابت شده توسط استاد میرزا احمد نیریزی

یکی از مصاحف زیبای کتابت شده توسط خوشنویسان ایرانی، مصحف معروف کتابت شده توسط میرزا احمد نیریزی می باشد که از چند دهه ی قبل در ایران به طبع می رسید و همواره مورد استقبال عموم علاقمندان قرآن کریم بوده است. بعد از ابلاغ سیاست های کتابت، چاپ و نشر قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران در سال 90، کارشناسان مرکز طبع و نشر با هدف ترویج مصحف یاد شده و مطابق سازی آن با ضوابط کتابت قرآن اقدام به اصلاح رسم بعضی از کلمات این مصحف – به عنوان میراث فرهنگی و دینی کشور – نمودند. ضمن آنکه در این اصلاح، از کلمات مشابه کتابت شده توسط استاد نیریزی استفاده شده تا عیار هنری این خط کاهش پیدا نکند. هم اکنون فایل الکترونیکی مصحف مذکور آماده واگذاری به ناشران و متقاضیان چاپ آن می باشد.