پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم: علامت‌گذاری (ضبط)

بخش دوم: علامت‌گذاری (ضبط)


ماده 5: استفاده از علایم در همه حروف و کلمات مصحف باید «قاعده‌مند» و «هماهنگ» باشد؛ از به کارگیری علایم و نمادهای غیرمعمول و کم‌کاربرد باید پرهیز شود و نیز از علایم رایج در عموم مصاحف جهان اسلام باید استفاده شود. بدین منظور، چهار شیوه علامت‌گذاری تأیید شده معرّفی می‌شوند:
1. شیوه ایرانی کم‌علامت
2. شیوه مصری
3. شیوه ایرانی
4. شیوه شبه قارّه هند.
تبصره 1: چند نمونه‌ از مصاحفی که علامت‌گذاری آن‌ها مطابق با شیوه‌های مذکور در این ماده است، در پیوست شماره یک این آیین‌نامه ذکر شده است.
تبصره 2:لازم است شیوه‌نامه علامت‌گذاری، در انتهای مصحف ذکر شود.
ماده 6: چاپ مصاحف نفیس غیرمنطبق با مواد 3 و 5، پس از اثبات نفیس بودن آن توسّط دارالکتابه، پس از اصلاح کلمات و علایم غلط، در صورتی‌که به صورت نفیس چاپ شود، بلامانع است.
تبصره 1: مصحف نفیس، مصحفی است که مطابق با تشخیص و تأیید دارالکتابه «مرکز»، دارای ارزش هنری یا تاریخی باشد.
تبصره 2: دارالکتابه، مرکز تخصّصی آموزش و کتابت قرآن کریم است که زیر نظر «مرکز» فعّالیّت می‌کند.
تبصره 3: منظور از چاپ نفیس، چاپی است که از لحاظ کاغذ، چاپ، صحافی، تجلید و سایر مشخّصات، ممتاز باشد.