پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش پنجم: سور و آیات

بخش پنجم: سور و آیات


ماده 10: ترتيب سوره‌هاي قرآن، مطابق با ترتيب رايج در مصاحف از صدر اسلام تاكنون است.
ماده 11: شماره ‎آيات، بر اساس عدّ كوفي، مطابق با مصاحف رايج مانند مصحف مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران، اميري، مدينه(حفص) و شبه قاره است. بر اساس اين شمارش، تعداد كل آيات قرآن كريم، 6236 آيه است (مبناي اين شمارش، منابع علم فواصل از جمله «التبيان» شيخ طوسي ، «مجمع‌البيان» طبرسي و قصيده «ناظمة الزُّهر» شاطبي است).
تبصره 1: شماره آيات بايد مشخص باشد و در انتهاي آيه قرار گيرد.
تبصره 2: شماره آیات باید طوری قرار داده شود که با حروف و علایم اشتباه نشود.