پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش ششم: سجدات

بخش ششم: سجدات


ماده 12: علامت‌گذاری 4 سجده واجب، الزامی است. همچنین در صورت علامت‌گذاری 11 سجده مستحب ـ که علامت‌گذاری آنها اختیاری است ـ ذکر واژه واجب در سجده‌های واجب، و واژه مستحب در سجده‌های مستحب، الزامی است.
تبصره: ذکر دعای مستحب سجده ـ مطابق با یکی از ادعیه مأثور مندرج در پیوست شماره 4 این آیین‌نامه ـ در حاشیه یا انتهای مصحف، بلامانع است.