پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

دارالکتابه

1. مأموریت‌ها:

1.1. جمع‌آوری اطّلاعات کامل در مورد نحوة کتابت و نوع خطّ انتخابی

1.2. جمع‌آوری آراء و اطّلاعات در مورد اساتید کتابت و کتاب‌آرایی قرآن کریم

1.3. ساماندهی و راهبری کتابت قرآن کریم


2. راهبردها:

2.1. سفارش نگارش قرآن جدید براساس رسم‌الخط مطلوب

2.2. بررسی و ارزیابی کتابت کاتبان داخلی و خارجی و اعلام نظر در مورد آنها

2.3. تصمیم‌گیری در مورد مدّت لازم جهت نگارش قرآن و استعلام از اساتید خوشنویس

2.4. انتخاب و معرّفی چند تن از اساتید خط برای کتابت همزمان قرآن کریم

2.5. تماس با کاتبان ممالک اسلامی (در صورت تشخیص)

2.6. ساماندهی و همگام‌سازی کاتبان قرآن کریم از طریق برگزاری همایش‌‎ها، حضور در نمایشگاه‌ها، و برپایی جشنواره‌ها.


3. وظایف:

3.1. شناسایی استعدادهای درخشان از میان خوشنویسان برای کتابت قرآن و کتیبه‌نویسی از طریق فراخوان و سفرهای استانی و ارتباط با مراکز هنری

3.2. تربیت و ارتقاء کاتبان قرآن کریم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی کتابت قرآن و کارگاه‌های آموزشی مستمر هفتگی

3.3. برگزاری جشنواره‌های کتابت و کتاب‌آرایی قرآن کریم و متون دینی

3.4. برگزاری نمایشگاه3.5. نظارت هنری بر کلیه امور مرتبط با کتابت قرآن‌کریم.