پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد آماده‌سازی

 

1. مأموریت‌::

آماده‌سازی مطاحف و متون دینی بر اساس شیوه نگارش و علامتگذاری جمهوری اسلامی ایران.

 

2. راهبردها:

2.1. ارائه پیشنهادات تازه و جدیدی برای صفحه­بندی.

2.2. اعمال تصمیمات واحد تحقیق و پژوهش و همچنین کارگروه تولید فایل الکترونیکی برای مصاحف قابل چاپ.

 

3. وظایف:

3.1. تهیه و تولید فایل‌های الکترونیکی مصاحف شریف.

3.2. تهیه و تولید فایل‌های الکترونیکی ادعیه و سایر متون دینی.

3.3. تلاش در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌ها.

3.4. آماده‌سازی نمونه‌های جدید جهت تولید‌های جدید.

3.5. کارشناسی و اعلام زمانبندی نهایی برای انجام سفارشات.

3.6. شناسایی افراد مستعد و برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروهای آماده‌ساز.