پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد هنری

 

1. مأموریت‌ها:

1.1. ارائه نقطه­نظرات کارشناسی در مورد خوشنویسی و کتابت و همچنین استفاده از تذهیب به عنوان جاذبه­ای مثبت و نه جاذبه‌ای تصنّعی و خیره کننده

1.2. تعیین نصاب هنری و فنی برای چاپ مصاحف.

 

2. راهبردها:

2.1. اعلام نظر و کارشناسی در زمینه کتابت و تذهیب و مشخّص کردن تعداد تذهیب­های لازم

2.2. ایجاد زمینه مشارکت کاتبان و نگارگران ممتاز کشور با مرکز طبع و نشر

2.3. شناسایی مذاق و سلیقه عمومی در مورد انواع خطوط، تذهیب و دیگر ویژگی‌های چاپ قرآن.

 

3. وظایف:

3.1. پیگیری امور هنری مرکز

3.2. طراحی و صفحه‌‌آرایی قرآنهای مرکز و سایر موارد ارجاعی

3.3. ایجاد تعامل و ارتباط هنری با هنرمندان و کاتبان قرآن‌کریم

3.4. اعلام‌نظر کارشناسی در موارد ارجاعی و نامه‌های مربوط به امور هنری ارسالی از دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی

3.5. رصد دائمی آثار هنری در حوزه کتابت و کتاب‌آرایی، تهیه بانک اطلاعاتی جامع این حوزه و ارزیابی آثار جدید جهت بهره‌گیری در مرکز

3.6. برنامه‌ریزی جهت تولیدات جدید در حوزه کتابت و کتاب‌آرایی قرآن

3.7. امور هنری در حوزه ساخت فونت (انتخاب کاراکتر، دورگیری و...)

3.8. نظارت هنری بر چاپ مصاحف

3.9. ویرایش هنری مصاحف کتابت یا حروف‌چینی شده.

 

4. وظایف دبیر شورای هنری:

4.1. تشکیل و اداره شورای هنری مرکز

4.2. تعیین حوزه‌های فعالیت شورا

4.3. تهیه موضوعات کاربردی در راستای فعالیت‌های مرکز

4.4. برنامه‌ریزی و زمانبندی جلسات و دعوت به موقع از اعضاء

4.5. تهیه صورتجلسات مذاکرات

4.6. پیگیری مصوبات جهت اجرایی شدن

4.7. تهیه گزارش‌های لازم از تشکیل جلسات،‌ پیگیری مصوبات و عملکرد.