پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

مصحف جمهوری اسلامی ایران (به شیوه نسخ ایرانی)

جهت مشاهده و دریافت قرآن کریم با «قلم رایانه ای نسخ ایرانی» به شیوه علامت گذاری و نگارش "مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران" (به ترتیب صفحه)،

بر روی گزینه های زیر کلیک نمائید:

- صفحه 001 تا صفحه 003 (کلیک کنید) - (حجم: 416KB)
- صفحه 004 تا صفحه 050 (کلیک کنید) - (حجم: 09MB)
- صفحه 051 تا صفحه 100 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 101 تا صفحه 150 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 151 تا صفحه 200 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 201 تا صفحه 250 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 251 تا صفحه 300 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 301 تا صفحه 350 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 351 تا صفحه 400 (کلیک کنید) - (حجم: 10MB)
- صفحه 401 تا صفحه 450 (کلیک کنید) - (حجم: 11MB)
- صفحه 451 تا صفحه 500 (کلیک کنید) - (حجم: 11MB)
- صفحه 501 تا صفحه 550 (کلیک کنید) - (حجم: 11MB)
- صفحه 551 تا صفحه 604 (کلیک کنید) - (حجم: 14MB)