پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

مصحف جمهوری اسلامی ایران (به شیوه ضبط مصری)

جهت مشاهده و دریافت قرآن کریم با «قلم رایانه ای نسخ عربی (ضبط مصری)» به شیوه علامت گذاری و نگارش "مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران"

(به تفکیک جز به جز)، بر روی گزینه های زیر کلیک نمائید:

لازم به ذکر است صفحات بار گذاری شده، کامل نمی باشد؛ چنانچه قصد استفاده از فایلها را به طور کامل دارید با این مرکز مکاتبه و مورد استفاده را اعلام فرمایید.

 

جزء 01 (کلیک کنید) - (حجم: 8.52MB) جزء 16 (کلیک کنید) - (حجم: 9.21MB)
جزء 02 (کلیک کنید) - (حجم: 8.67MB) جزء 17 (کلیک کنید) - (حجم: 8.71MB)
جزء 03 (کلیک کنید) - (حجم: 8.69MB) جزء 18 (کلیک کنید) - (حجم: 9.21MB)
جزء 04 (کلیک کنید) - (حجم: 8.75MB) جزء 19 (کلیک کنید) - (حجم: 9.45MB)
جزء 05 (کلیک کنید) - (حجم: 8.65MB) جزء 20 (کلیک کنید) - (حجم: 8.71MB)
جزء 06 (کلیک کنید) - (حجم: 8.82MB) جزء 21 (کلیک کنید) - (حجم: 9.17MB)
جزء 07 (کلیک کنید) - (حجم: 9.05MB) جزء 22 (کلیک کنید) - (حجم: 9.11MB)
جزء 08 (کلیک کنید) - (حجم: 8.79MB) جزء 23 (کلیک کنید) - (حجم: 9.65MB)
جزء 09 (کلیک کنید) - (حجم: 8.67MB) جزء 24 (کلیک کنید) - (حجم: 8.64MB)
جزء 10 (کلیک کنید) - (حجم: 8.41MB) جزء 25 (کلیک کنید) - (حجم: 9.37MB)
جزء 11 (کلیک کنید) - (حجم: 8.86MB) جزء 26 (کلیک کنید) - (حجم: 9.64MB)
جزء 12 (کلیک کنید) - (حجم: 8.83MB) جزء 27 (کلیک کنید) - (حجم: 9.92MB)
جزء 13 (کلیک کنید) - (حجم: 8.81MB) جزء 28 (کلیک کنید) - (حجم: 9.66MB)
جزء 14 (کلیک کنید) - (حجم: 8.82MB) جزء 29 (کلیک کنید) - (حجم: 10.5MB)
جزء 15 (کلیک کنید) - (حجم: 9.16MB) جزء 30 (کلیک کنید) - (حجم: 14.7MB)