پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

ویژگی های کشف الآیات

 

« ویژگی های کشف الآیات »

 

تهيه كشف الآيات يا كتاب معجم براي الفاظ قرآن مجيد سابقة طولاني در تاريخ اسلام دارد و كتاب‌هاي زيادي با روش‌ها و خصوصيات متفاوت در اين زمينه نوشته شده است. با اين وجود نياز به تدوين معجمي جديد كه مشكلات و نواقص كتاب‌هاي پيشين را نداشته باشد احساس مي‌شد که این امر توسط محققان مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران محقق شد. جهت آشنايي بيشتر با اين معجم و شيوه نگارش و گردآوري آيات توجه به موارد زير ضروري است:

1- مشكل اختلاف‌نظر دانشمندان در مادة اصلي كلمات، تأثيري در نحوة پيدا كردن يك آيه در اين معجم ندارد؛ زيرا كلمات بر اساس حروف اول كلمه مرتب شده‌اند. ضمناً حرف تعريف «ال» در هيچ موردي منظور نشده است.

2- براي نزديكي صورت مكتوب كلمه به صورت ملفوظ آن، نگارش كلمات بر اساس قواعد املاء روز عربی صورت گرفته است.

3- به جهت اختصار و كاهش حجم فهرست، كلماتي كه شمارگان آنها در كل قرآن كمتر از 40 بار باشد انتخاب گرديده و حروف، اسماء اشاره، موصول‌ها و ... حذف شده‌اند. بنابراین بايد توجه داشت كه بهترين و آسانترين طريق براي يافتن آية مورد نظر، پيدا كردن كلمه‌اي است كه كمتر در قرآن تكرار شده باشد.

4- كلمات فقط در حد ضرورت و مواردي كه موجب اشتباه می شود، اعراب‌گذاري شده‌اند.

5- تعداد تكرار كلمات در هر مورد ذكر شده است.

6- جهت تسهيل در پيدا كردن آية مورد نظر، كلمات قبل و بعد واژة مورد نظر در حد يك عبارت ذكر شده است.

7- شماره‌هاي مقابل آيات به ترتيب از سمت راست بيانگر شمارة سوره و شمارة آيه مي‌باشد و در مواردي كه چند آيه مربوط به يك سوره باشد شماره سوره يك بار ذكر شده است.

8- به‌منظور تسهيل در جستجو، اولين و آخرين كلمة صفحه در بالاي آن نوشته شده است.

9- این اثر در 107 صفحه در قطع رحلی کوچک تنظیم و به چاپ رسیده است.

 

* تصاویر این کتاب:

 

 

- دریافت فایل (PDF) کشف الآیات صفحه 01 تا 30 : دانلود (27M)

- دریافت فایل (PDF) کشف الآیات صفحه 31 تا 60 : دانلود (27M)

- دریافت فایل (PDF) کشف الآیات صفحه 61 تا 107 : دانلود (44M)