پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد انتشارات

 

1. مأموریت‌ها:

1.1. پیش­بینی­های لازم برای تهیّه امکانات چاپ

1.2. چاپ و نشر قرآنی مختص نظام جمهوری اسلامی ایران که ضمن صحّت کامل، دارای مختصات و ویژگی­های ممتاز باشد

1.3. طبع و نشر قرآن به طور مستقیم و غیر مستقیم در حدّی که در داخل در حدّ تکافو موجود باشد و نیز برای خارج در حدّ توان

1.4. تدوین سیاست­ها در مورد امکانات توزیع قرآن و طرح شیوه­های توزیع

1.5. تدوین سیاست­ها در مورد احیای میراث­های گذشته و تأثیرات آن بر تقویت بنیه نظام

1.6. اتخاذ تصمیم نسبت به نوع کاغذ، قطع، رنگ و...

1.7. جهت دهی کلیّه فعالیت­های چاپ و نشر به سوی این مرکز خصوصاً از جانب سازمان تبلیغات و سازمان اوقاف و ممانعت از کارهای متفرقه.

 

2. راهبردها:

2.1. پیش­بینی­های لازم در مورد نوع چاپ

2.2. بررسی امکانات چاپ در داخل و یا خارج از کشور (تعداد چاپخانه­ها و ظرفیت آن­ها)

2.3. بررسی مقدار نیاز برای تعداد چاپ قرآن در داخل و خارج از کشور.

 

3. وظایف:

3.1. ارتباط مستمر با ناشران

3.2. تنظیم پیش‌نویس قراردادها بعد از مصوبه کارگروه تولید فایل الکترونیکی

3.3. پیگیری مراحل تولید شامل لیتوگرافی، چاپ و صحافی

3.4. ثبت کتب و مصاحف شامل شابک، فیپا، مجوز چاپ، اعلام وصول و... با برقراری ارتباط اداری با وزارت فرهنگ ‌و ‌ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران و..

3.5. پیگیری نامه‌ها و درخواست‌های مربوط به انتشارات مرکز

3.6. ثبت‌نام در نمایشگاه‌ها

3.7. حضور در نمایشگاه‌ها با همکاری واحد ارتباطات

3.8. تشکیل جلسات شورای نشر مرکز و پیگیری مصوبات

3.9. خریداری مصاحف جدید از بازار برای تکمیل آرشیو مصاحف مرکز

3.10. ثبت‌ مصاحف در آرشیو

3.11. پیگیری و دریافت مصحف جدید مرکز و ثبت آن در آرشیو

3.12. نگهداری تعدادی از هر مصحف برای مراحل ثبت (براساس شمارگان)

3.13. دریافت نشریات مرتبط با این حوزه و انعکاس مهم‌ترین اخبار.