پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد تحقیق و پژوهش

 

1. مأموریت‌ها:

1.1. تداوم مطالعات و تحقیقات در زمینة خط، رسم­الخط، علوم قرائت و کتابت قرآن

1.2. تعیین معیارها و ضوابط برای ادامه تحقیقات و مطالعات دربارة علم کتابت

1.3. مطالعه و پیشنهاد بهترین نوع اعراب­گذاری

1.4. مطالعه و پیشنهاد بهترین ترجمه (و ترجمه به زبان­های مختلف)

1.5. مطالعه و پیشنهاد نسبت به استفاده از خلاصه التفاسیر، شأن نزول و...

1.6. مطالعه و پیشنهاد حوزه‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای مرتبط.

 

2. راهبردها:

2.1. اقدام به تدوین مبانی رسم­الخط با نظر کارشناسان

2.2. تهیّه و فراهم کردن مصحف امام در مدّت مشخص و به تصویب رساندن آن در کوتاه مدّت

2.3. مطالعه و جمع­آوری اطلاعات در زمینه قرآن­های نگارش یافته در مرکز و غیره

2.4. نقّادی و اعلام نظر نسبت به قرآن­های نگارش یافته در مرکز و غیره

2.5. ارائه و پیشنهاد چند نسخه به عنوان نسخه‌های قطعی با در نظر گرفتن نزدیک بودن به رسم­الخط امام

2.6. انتخاب نوع خط و رسم­الخط برای هر منطقه و کشور براساس قرائت و رسم رایج و سلیقه هنری آن منطقه

2.7.  ارائه الگوی تهیّه شده برای نگارش و یا چاپ قرآن­های آتی و سیاست‌گذاری برای جلوگیری از اغلاط رایج در قرآن­های موجود

2.8. مطالعه و پیشنهاد در مورد امتیازاتی که قرآن جمهوری اسلامی باید داشته باشد

2.9. بررسی علایم وقف و ابتدا با در نظر گرفتن پرهیز از تکلّفات و پیچیده کردن­ها

2.10. مطالعه و پیشنهاد نسبت به طرح­هایی که در قرآن­ها مرسوم است (علایم حزب‌ها، رکوع­ها و... )

2.11. جمع­آوری آراء و اطلاعات در مورد اساتید علوم قرآنی

2.12. برگزاری همایش‌های علمی و تخصصّی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور گسترش تحقیقات و مطالعات علمی راهبردی در حوزة کتابت، چاپ و نشر قرآن کریم.

 

3. وظایف:

3.1. تحقیق و پژوهش:‌

3.1.1. تهیه و تدوین‌ طرح‌های تحقیقاتی مورد نیاز:

3.1.1.1. جمع‌آوری پیشنهادات براساس نیازهای مخاطبان خاص و عام

3.1.1.2. بررسی طرح‌های مطرح شده در شوراها و کمیسیون‌های مربوطه (مفاهیم، آموزش، وقف و ابتدا، شورای تحقیق و ...) جهت تصویب و تأیید.

3.1.1.3. نگارش نمونه طرح‌ به همراه مراحل عملیاتی و برآورد هزینه و زمان

3.1.1.4. ارائه طرح‌های نهایی جهت اجرا به مدیریت مرکز

3.1.1.5. تهیه تحقیقات زودبازده (کتابچه، CD و ...) با توجه به مخاطبان خاص

3.1.1.6. پیگیری و نظارت بر انجام تحقیقات مرکز و برنامه‌ریزی مطلوب جهت به ثمر رسیدن آنها

 

3.1.2. تدوین کتب علمی مرکز برای چاپ و نشر و ارائه مقالات علمی:

3.1.2.1. تأمین نیروهای متخصص و صاحب قلم در زمینه‌های کاربردی و مرتبط با فعالیت‌های مرکز

3.1.2.2. سفارش موضوع جهت نگارش کتاب یا مقاله به افراد منتخب

3.1.2.3. پیگیری و نظارت بر اجرای مراحل نگارش

3.1.2.4. حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با کارهای مرکز (در حوزه‌های تحقیق، هنری و رایانه)

 

3.1.3. تشکیل جلسات و کمیسیون‌های تخصصی (شورای تحقیق، شورای آموزش، شورای ترجمه و مفاهیم، شورای وقف و ابتدا):

3.1.3.1. تعیین حوزه‌های فعالیت کمیسیون‌ها و تعیین افراد متخصص در همان حوزه‌ها

3.1.3.2. تهیه موضوعات کاربردی در راستای فعالیت‌های مرکز و متناسب با کمیسیون‌ها

3.1.3.3. برنامه‌ریزی و زمانبندی جلسات و دعوت به موقع از اعضاء

3.1.3.4. تهیه صورتجلسات مذاکرات

3.1.3.5. پیگیری مصوبات جهت اجرایی شدن

3.1.3.6. تهیه گزارش‌های لازم از تشکیل جلسات، پیگیری مصوبات و عملکرد کمیسیون‌های مختلف

3.1.3.7. تأمین محتوای تحقیقی نشریه مرکز (صحیفه)

 

3.1.4. برقراری ارتباط با محققین و مراکز علمی مرتبط با فعالیت‌های مرکز:

3.1.4.1. تعیین حوزه‌های مرتبط با سایر مراکز علمی معتبر

3.1.4.2. شناسایی متخصصین و صاحب‌نظران

3.1.4.3. دعوت به همکاری در موضوعات خاص مورد نیاز از متخصصین و صاحب‌نظران

3.1.4.4. مشارکت با سایر مراکز علمی داخل و خارج از کشور در جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی

 

3.1.5. تهیه محتوای آموزشی همایش‌ها و برنامه‌های آموزشی مختلف:

3.1.5.1. تهیه طرح جامع برای برگزاری همایش‌ها در مراکز آموزشی، قرآنی، دانشگاه‌ها و...

3.1.5.2. تهیه برنامه‌ کلاس‌ها،‌ کارگاه‌های آموزشی، زمانبندی و دعوت از اساتید متخصص 

3.1.5.3. استفاده از ظرفیت‌های بیشتر برای برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های علمی در همایش‌ها

3.1.5.4. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت‌های تحقیقاتی مرکز به منظور اطلاع‌رسانی

 

3.2.   کتابخانه و آرشیو:

3.2.1. تهیه و مدیریت آرشیو تحقیقاتی از منابع مورد نیاز مرکز:

3.2.1.1. شناسایی کتب و منابع علمی موجود در حوزه‌های مرتبط اعم از کتابت، مفاهیم، آموزش، هنری و ...

3.2.1.2. پیگیری به منظور تهیه کتب، منابع و نرم‌افزارهای مورد نیاز

3.2.1.3. سامان‌دهی کتب و منابع موجود و برنامه‌ریزی مناسب جهت حفاظت و نگهداری آنها

3.2.1.4. برنامه‌ریزی جهت استفاده سایر محققین از کتابخانه و آرشیو مرکز.