پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد فنّی و رایانه

1. مأموریت‌ها:

1.1. مطالعه در زمینه نگارش قرآن به وسیله رایانه و بررسی محاسن و معایب آن

1.2. پشتیبانی از سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه مرکز.

 

2. راهبردها:

2.1. ساخت و تولید قلم‌های گوناگون برای نگارش رایانه‌ای قرآن کریم

2.2. نیازسنجی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای تسهیل در استفاده از امکانات رایانه‌ای در مرکز.

 

3. وظایف:

3.1. نرم‌افزار:‌

3.1.1. نیاز سنجی و کارشناسی برای تهیه

3.1.2. به روز رسانی

3.1.3. مطالعه، تحقیق و تولید با توجه به نیازهای مرکز

3.1.4. پشتیبانی.

 

3.2. سخت‌افزار:

3.2.1. نیازسنجی و کارشناسی برای تهیه

3.2.2. رفع اشکال و پشتیبانی.

 

3.3. فونت:

3.3.1. ساخت شامل اسکن، دورگیری، آنالیز و برنامه‌نویسی همراه با اخذ تأییدات حوزه‌های مربوطه اعم از هنری، آموزش و ...

3.3.2. اصلاح، شامل اسکن، دورگیری و برنامه‌نویسی همراه با اخذ تأییدات حوزه‌های مربوطه اعم از هنری، آموزش و ...

تبصره: هریک از بندهای فوق قابل واگذاری به پیمانکارهای مورد اعتماد می‌باشند، که در این‌صورت واحد فنی و رایانه مسئولیت شناسایی پیمانکار مناسب و تنظیم قرارداد و نظارت بر اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.