پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

قرآن در فضای word

 

جهت استفاده کاربران فضای مجازی و طراحان نرم افزارهای قرآنی فایل قرآن در فضای word به همراه فونت هوشمند قرآنی«مصحف» توسط کارشناسان مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران طراحی و آماده سازی شده است.

 

  کاربران محترم ، لازم است ابتدا فونت مصحف را نصب و سپس از فایل word قرآن استفاده شود.

 

جهت دریافت فونت اینجا را کلیک نمایید.

 

 

ضمنا جهت پشتیبانی از فایل word و فونت مصحف، میتوانید با شماره 3_88153550 داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.

 

 

جزء 01 (کلیک کنید) - (حجم: 116.5 KB) جزء 16 (کلیک کنید) - (حجم: 118 KB)
جزء 02 (کلیک کنید) - (حجم: 106.5 KB) جزء 17 (کلیک کنید) - (حجم: 104.5 KB)
جزء 03 (کلیک کنید) - (حجم: 124 KB) جزء 18 (کلیک کنید) - (حجم: 111 KB)
جزء 04 (کلیک کنید) - (حجم: 107 KB) جزء 19 (کلیک کنید) - (حجم: 99.5 KB)
جزء 05 (کلیک کنید) - (حجم:121.5 KB) جزء 20 (کلیک کنید) - (حجم: 94 KB)
جزء 06 (کلیک کنید) - (حجم: 113.5 KB) جزء 21 (کلیک کنید) - (حجم: 108 KB)
جزء 07 (کلیک کنید) - (حجم: 122 KB) جزء 22 (کلیک کنید) - (حجم: 102.5 KB)
جزء 08 (کلیک کنید) - (حجم: 109.5 KB) جزء 23 (کلیک کنید) - (حجم: 112.5 KB)
جزء 09 (کلیک کنید) - (حجم: 218 KB) جزء 24 (کلیک کنید) - (حجم: 112 KB)
جزء 10 (کلیک کنید) - (حجم: 102 KB) جزء 25 (کلیک کنید) - (حجم: 98.5 KB)
جزء 11 (کلیک کنید) - (حجم: 122.5 KB) جزء 26 (کلیک کنید) - (حجم: 121.5 KB)
جزء 12 (کلیک کنید) - (حجم: 123 KB) جزء 27 (کلیک کنید) - (حجم: 108.5 KB)
جزء 13 (کلیک کنید) - (حجم: 124.5 KB) جزء 28 (کلیک کنید) - (حجم: 123 KB)
جزء 14 (کلیک کنید) - (حجم: 112 KB) جزء 29 (کلیک کنید) - (حجم: 112 KB)
جزء 15 (کلیک کنید) - (حجم: 120.5 KB) جزء 30 (کلیک کنید) - (حجم: 111.5 KB)