پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

سیاست های کتابت، چاپ و نشر

سياست اوّل:
تمامي مصاحفي که کاتبان و ناشران، متقاضي چاپ و نشر آن ها هستند، در صورتي مجوز دريافت خواهند کرد، که علاوه بر صحت کلمات و اعراب، نگارش آن ها مطابق با رسم المصحف بوده و ديگر ويژگي هاي آن ها نيز، مطابق با آيين نامه تفصيلي «نظارت بر کتابت، چاپ و نشر قرآن کريم» باشد.

 

مطالب مرتبط با سیاست اوّل:

الف ـ مقالات

رجبی، محسن (1388) رسم‌المصحف؛ ویژگی‌ها و دیدگاه‌ها. نشریه مشکوة. شماره 104.

دولتی، کریم (1391) ملاک‌های اعتبار در رسم کلمات قرآن. مرکز طبع و نشر قرآن کریم. نشست تخصّصی بررسی شیوه‌های نگارش و علامت‌گذاری کلمات قرآن کریم.

 


سياست دوم:
لازم است تمامي کاتبان و ناشران قرآن کريم در کتابت و يا حروفچيني مصاحف جديد، رسم المصحف را رعايت کنند.

 


سياست سوم:
چاپ نفيس مصاحف تاريخي که نگارش آن ها در برخي موارد مطابق با رسم المصحف نيست صرفا با هدف احياء آثار فرهنگي و هنري گذشتگان، به شرط صحت کلمات و اعراب انجام شود.

 


سياست چهارم:
چاپ مصاحفي که توسط کاتبان مشهور ايراني و غير ايراني کتابت شده و در برخي موارد در نگارش آن ها رعايت رسم المصحف نشده به شرط نداشتن هرگونه غلط و همچنين داشتن سابقه حداقل يک نوبت چاپ، صرفا توسط همان ناشر قبلي و در شمارگان محدود، انجام شود. اما بهتر است اصلاح تدريجي اين گونه مصاحف، طبق رسم المصحف با استفاده از امکانات فني موجود، به ايشان توصيه شود.

 


سياست پنجم:
چاپ ترجمه قرآن کريم به تنهايي و يا به صورتي که متن قرآن، تحت الشعاع ترجمه قرار گرفته باشد و همچنين درج عناويني روي جلد، که تداعي غلبه ترجمه را بر متن قرآن کند، صورت نپذيرد.

 

مطالب مرتبط با سیاست پنجم:

الف ـ اخبار و دیدگاه‌ها

چهارم اردیبهشت 1392: انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی توهین به کلام وحی است. 

سی و یکم فروردین 1392: چاپ قرآن بدون متن عربی به مصلحت جامعه اسلامی نیست. 

سی و یکم فروردین 1392: چاپ قرآن فارسی حربه دشمن برای تقدس‌زدایی از این کتاب مبین است.


سياست ششم:
تمامي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي وابسته به نظام که قصد چاپ و نشر قرآن کريم را خصوصا در مقياس وسيع دارند؛ موظفند در مصاحف موردنظر خود، رسم المصحف را رعايت کنند.

 


آیین­‌نامه جامع نظارت بر کتابت، چاپ و نشر قرآن‌کریم