پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

نشریه


» کد گزارش: 1117
» 12 مهر 96 ساعت 12:15
خانه » گزارش تصویری

 

سومین شماره از نشریه تخصصی صحیفه با موضوع معرفی دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
آشنایی با اساتید دارالکتابه، گزارش اهم فعالیت
ها شامل کارگاههای آموزشی، جشنوارهها، نشستهای تخصصی، نمایشگاهها و.... فصل اول این شماره از نشریه می‌باشد.
در فصل دوم مقالات و پژوهش
هایی با موضوع خطوط نسخ و ثلث و کتابت قرآن کریم آمده است.
مصاحبه با مدیران مرکز، اساتید خوشنویسی و کاتبان قرآن کریم فصل سوم نشریه را به خود اختصاص داده است.
نمونه کتابت کاتبان برجسته دارالکتابه نیز آخرین بخش این شماره از نشریه صحیفه می‌باشد.