فروشگاه

قرآن حکیم (دانشجویی)


قرآن حکیم با ترجمه، شرح آیات و فهرست موضوعی این مصحف شریف دارای شرح 604

موضوع قرآنی ویژه دانشجویان می باشد.

ترجمه: محققان مرکز طبع و نشر قرآن 

شکل ترجمه : دور نویس

خط : رایانه ای- نسخ عربی

ناشر: انتشارات مرکز طبع ونشر قرآن کریم

 

افزودن به سبد خرید