فروشگاه

قرآن حکیم (دانش آموزی)


قرآن حکیم با ترجمه، شرح آیات و فهرست موضوعی این مصحف شریف دارای شرح 604

موضوع قرآنی ویژه دانش آموزان می باشد.

ترجمه: محققان مرکز طبع و نشر قرآن 

شکل ترجمه : زیرنویس

خط : رایانه ای- نسخ عربی

ناشر: انتشارات مرکز طبع ونشر قرآن کریم

افزودن به سبد خرید