پایگاه اطلاع رسانی مصحف

گردهمایی کاتبان قرآن کریم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم

۱۵ دیماه ۱۴۰۱ بیش از یکصد نفر از اساتید و علاقمندان به فراگیری خطوط قرآنی در دارالکتابه گردهم آمدند و به فراگیری ظرائف هنر شریف و متعالی نگارش کلام الهی پرداختند.

نظر بدهید