پایگاه اطلاع رسانی مصحف

رونمایی از کتاب قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان

نظر بدهید