تاریخ : 1401,دوشنبه 08 اسفند03:30
کد خبر : 254 - سرویس خبری : اخبار مرکز

دوره آموزشی یکروزه ویژه مربیان مؤسسه بین‌المللی دارالنعیم برگزار شد

دوره آموزشی یکروزه ویژه مربیان مؤسسه بین‌المللی دارالنعیم برگزار شد

دوره یک روزه آموزشی ویژه مربیان قرآن موسسه بین المللی قرآن «دارالنعیم» دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات استاد علامی (ره) مرکز برگزار گردید.

این دوره آموزشی در دو بخش مجزا با موضوعات «آشنایی با علم رسم المصحف و پیشینۀ آن» با ارائۀ جناب دکتر کریم پارچه‌­باف دولتی و «آشنایی با ضبط المصحف و معرفی و مقایسۀ شیوه‌­های رایج علامت­گذاری با شیوۀ علامت­گذاری قرآن کم‌علامت» با ارائۀ جناب آقای محمد بابایی در محل سالن جلسات مرحوم استاد علامی (ره) برگزار گردید.

در پایان دوره، بر اساس مجموع مباحث مطرح شده در دو کلاس، از شرکت­‌کنندگان که جمعی از مربیان قرآن مؤسسۀ بین‌المللی قرآن دارالنعیم بودند آزمون به عمل آمده و گواهینامه به ایشان اعطاء شد.

گزارش تصویری دوره آموزشی