پایگاه اطلاع رسانی مصحف

قرآن و امام حسین

پایگاه اطلاع رسانی مصحف > قرآن و امام حسین

قرآن و امام حسین

روایت آیه ها در سپهر کربلا

روایت آیه ها در سپهر کربلا

در متن پیش رو متناسب با ایام منسوب به شهدای دشت کربلاء به برخی از استنادات قرآنی سیدالشهداء در...