}پایگاه اطلاع رسانی مصحف

واحد تحقیق و پژوهش

پایگاه اطلاع رسانی مصحف > واحد تحقیق و پژوهش

واحد تحقیق و پژوهش

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن

کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۵ و ۶ بهمن‌ماه سال جاری در...