}پایگاه اطلاع رسانی مصحف

کارگروه آموزش

کارگروه آموزش

کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن در شهر مقدس قم برگزار گردید

کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن در شهر مقدس قم برگزار گردید

کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن با همکاری دانشگاه علوم و معارف و مرکز طبع و نشر قرآن کریم و با حضور...

گردهمایی کاتبان قرآن کریم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم

گردهمایی کاتبان قرآن کریم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم

پانزدهم دیماه ۱۴۰۱ بیش از یکصد نفر از اساتید و علاقمندان به فراگیری خطوط قرآنی در دارالکتابه گرد...

گردهمایی کاتبان قرآن کریم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم

گردهمایی کاتبان قرآن کریم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم

۱۵ دیماه ۱۴۰۱ بیش از یکصد نفر از اساتید و علاقمندان به فراگیری خطوط قرآنی در دارالکتابه گردهم...

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن

کارگاه آموزشی تحقیق مصاحف کهن با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۵ و ۶ بهمن‌ماه سال جاری در...