پایگاه اطلاع رسانی مصحف

دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره آموزشی یکروزه ویژه مربیان مؤسسه بین‌المللی دارالنعیم برگزار شد

دوره آموزشی یکروزه ویژه مربیان مؤسسه بین‌المللی دارالنعیم برگزار شد

دوره یک روزه آموزشی ویژه مربیان قرآن موسسه بین المللی قرآن «دارالنعیم» دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در محل...