پایگاه اطلاع رسانی مصحف

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

برگزاری مراسم  رونمایی از قرآن کریم با ترجمه دکتر محمد رضا آرام به زبان انگلیسی

برگزاری مراسم رونمایی از قرآن کریم با ترجمه دکتر محمد رضا آرام به زبان انگلیسی

این مراسم با حضور دکتر آرام مدیر راه‌اندازی مدارس عالی مهارتی قرآن کریم، دکتر طهرانچی رئیس...