}پایگاه اطلاع رسانی مصحف

رونمایی

رونمایی

برگزاری مراسم  رونمایی از قرآن کریم با ترجمه دکتر محمد رضا آرام به زبان انگلیسی

برگزاری مراسم رونمایی از قرآن کریم با ترجمه دکتر محمد رضا آرام به زبان انگلیسی

این مراسم با حضور دکتر آرام مدیر راه‌اندازی مدارس عالی مهارتی قرآن کریم، دکتر طهرانچی رئیس...

آیین رونمایی از نسخه نفیس جزء سی ام قرآن کریم به قلم استاد ابوالفضل خزاعی در نمایشگاه قرآن کریم

آیین رونمایی از نسخه نفیس جزء سی ام قرآن کریم به قلم استاد ابوالفضل خزاعی در نمایشگاه قرآن کریم

گزارش تصویری آیین رونمایی از نسخه نفیس جزء سی ام قرآن کریم به قلم استاد ابوالفضل خزاعی به همراه...