}پایگاه اطلاع رسانی مصحف

قرآن حکیم

قرآن حکیم

مراسم رونمایی از کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران» برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران» برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» که به سفارش مرکز طبع و...

قرآن کریم کتابت شده توسط استاد محمدعلی قربانی

قرآن کریم کتابت شده توسط استاد محمدعلی قربانی

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم با هدف احیاء نهضت کتابت قرآن کریم، ترویج خط نسخ ایرانی و تهیه...

قرآن حکیم همراه با ترجمه و شرح آیات منتخب (ویژه عموم مردم)

قرآن حکیم همراه با ترجمه و شرح آیات منتخب (ویژه عموم مردم)

قرآن کریم به «قلم رایانه‌ای بر اساس خط نیریزی» به شیوه علامت‌گذاری و نگارش «مرکز طبع و نشر...

قرآن حکیم همراه با ترجمه و شرح آیات منتخب (ویژه دانش آموزان)

قرآن حکیم همراه با ترجمه و شرح آیات منتخب (ویژه دانش آموزان)

قرآن کریم به «قلم رایانه‌ای بر اساس خط عثمان‌طه» به شیوه علامت‌گذاری و نگارش «مرکز طبع و نشر...